22.09.2016r
Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji...

12 września 2016 roku, w siedzibie Konfederacji Lewiatan, odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji, podczas którego dokonano wyboru Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz Przewodniczącego oraz członków Rady Nadzorczej Związku nowej kadencji.

W skład władz nowej kadencji Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji wchodzą:

Prezes Zarządu:
dr Krzysztof Pawłowski
Prezydent Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu

Wiceprezesi Zarządu:
dr Mieczysław Błoński
Wiceprezydent Uczelni Łazarskiego

prof. nadzw. dr hab. Roman Cieślak
Rektor SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz
Prezydent Collegium Civitas

doc. Krzysztof Sikora
Prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Anna Sobala-Zbroszczyk
Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych STO

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
prof. dr hab. Jerzy Malec
Rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Członkowie Rady Nadzorczej:
Katarzyna Barczyńska
Dyrektor, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

prof. nadzw. dr hab. Witold T. Bielecki
Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz
Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Jacek Popko
Dyrektor PEARSON Central Europe Sp. z o.o.

Nowym władzom życzymy powodzenia!