Członkowie - Uczelnie Wyższe

Członkami Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji PKPP Lewiatan są czołowe uczelnie niepubliczne w Polsce:


 

Akademia Leona Koźmińskiego 
ul. Jagiellońska 59 
03 - 301 Warszawa
www.kozminski.edu.pl


Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
ul. Daszyńskiego 17
06 - 100 Pułtusk
www.wsh.edu.pl


Collegium Civitas
Plac Defilad 1
00 - 901 Warszawa
www.civitas.edu.pl


Dolnośląska Szkoła Wyższa
ul. Wagonowa 9
53 - 609 Wrocław
www.dsw.edu.pl

 

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30 - 705 Kraków
www.ka.edu.pl

 

 

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31
03 - 815 Warszawa
www.swps.pl

 

 

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie

ul. Stokłosy 3

02 - 787 Warszawa

www.sgtir.edu.plUczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02 -662 Warszawa
www.lazarski.pl

 


Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
ul. Cieplaka 1C
41 - 300 Dąbrowa Górnicza
www.wsb.edu.plWyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu
ul. Zielona 27
33 - 300 Nowy Sącz
www.wsb-nlu.edu.pl


Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2
85- 229 Bydgoszcz
www.wsg.byd.pl
 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2
35 - 225 Rzeszów
www.wsiz.rzeszow.pl www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl

 

 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
ul. Pandy 13
02 - 202  Warszawa
www.wsptwp.eu


 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
ul. Akademicka 4
22 -400 Zamość
www.wszia.edu.pl

 

22.09.2016r
12 września 2016 roku, w siedzibie Konfederacji Lewiatan
12 września 2016 roku, w siedzibie Konfederacji Lewiatan, odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji, podczas którego dokonano wyboru Prezesa i Wiceprezesów Zarządu...
27.07.2016r
Kształcenie obcokrajowców
Pomianek T., Kształcenie obcokrajowców szansą dla polskiej gospodarki oraz szczególnie efektywny sposób kompensacji skutków niżu demograficznego, [w:] Świat współpracy - świat konfrontacji. Wybory strategiczne dla Małopolski i Polski w warunkach podwyższonej niepewności, red. J. Woźniak, Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2015...