Kontakt


Polski Związek Pracodawców Prywatnych Edukacji

Biuro w Warszawie

ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa

Tel. +48 (22) 55 99 957
Faks +48 (22) 55 99 910

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

22.09.2016r
12 września 2016 roku, w siedzibie Konfederacji Lewiatan
12 września 2016 roku, w siedzibie Konfederacji Lewiatan, odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji, podczas którego dokonano wyboru Prezesa i Wiceprezesów Zarządu...
27.07.2016r
Kształcenie obcokrajowców
Pomianek T., Kształcenie obcokrajowców szansą dla polskiej gospodarki oraz szczególnie efektywny sposób kompensacji skutków niżu demograficznego, [w:] Świat współpracy - świat konfrontacji. Wybory strategiczne dla Małopolski i Polski w warunkach podwyższonej niepewności, red. J. Woźniak, Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2015...