O Nas

 

Polski Związek Pracodawców Prywatnych Edukacji (PZPPE), jest związkiem branżowym, wchodzącym w skład Konfederacji Lewiatan. Za początek naszej działalności przyjmujemy I Walne Zebranie Członków, które miało miejsce 15 stycznia 2000 roku.


Celem naszego działania jest reprezentowanie interesów całego środowiska oświaty i nauki niepublicznej w Polsce i kształtowanie obrazu polskiej edukacji. Program naszego Związku jest integralną częścią programu Konfederacji.


Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi organizacjami reprezentującymi edukację i naukę publiczna i niepubliczną.


Jesteśmy dumni z tego, że do naszego związku należą przedstawiciele wszystkich poziomów kształcenia (od szkoły podstawowej do szkoły wyższej, poprzez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i szkoły językowe), reprezentowane przez różne podmioty prowadzące (szkoły prywatne, szkoły społeczne, instytucje, osoby fizyczne).

 

Serdecznie zapraszamy do wstąpienia w szeregi naszego związku.

 

 

 

 

 

 

 

 

22.09.2016r
12 września 2016 roku, w siedzibie Konfederacji Lewiatan
12 września 2016 roku, w siedzibie Konfederacji Lewiatan, odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji, podczas którego dokonano wyboru Prezesa i Wiceprezesów Zarządu...
27.07.2016r
Kształcenie obcokrajowców
Pomianek T., Kształcenie obcokrajowców szansą dla polskiej gospodarki oraz szczególnie efektywny sposób kompensacji skutków niżu demograficznego, [w:] Świat współpracy - świat konfrontacji. Wybory strategiczne dla Małopolski i Polski w warunkach podwyższonej niepewności, red. J. Woźniak, Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2015...