Publikacje
Tytuł publikacji Data publikacji
Tajemnice algorytmów MNiSzW 31.03.2014
„Panie Boże daj nam zdrowie” - komentarz Prezesa Tadeusza Pomianka opublikowany na łamach Rzeczpospolitej 27.11.2013
Opinia - projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 8.08.2013
Miejmy wreszcie odwagę 16.07.2013
Bez rzetelnej konkurencji 3.12.2012
Czy uczelnie są w punkcie zwrotnym 20.04.2012
Co premiuje algorytm 20.04.2012
Opinia PZPPE nt. możliwości pobierania opłat za czynności związane z kształceniem studentów 27.03.2012
Opinia PZPPE Lewiatan do projektu rozporządzenia dotyczącego dotacji dla szkół wyższych 18.08.2011
POLEMIKA: Prof. T. Pomianka o reformie szkolnictwa wyższego 5.04.2011
Ekspertyza prawna prof. B. Banaszaka na temat zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 8 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tekst po poprawkach Senatu). 5.04.2011
Zakres koniecznych zmian - Pismo kierowane do Senatorów RP 15.02.2011
Marnotrawny i patogenny system finansowania szkolnictwa wyższego 27.01.2011
Mity półprawdy i nieprawdy 27.01.2011
Wystąpienie wspólne dr K. Pawłowskiego i prof. T. Pomianka jako głos "ad vocem" po podsumowaniu obrad Forum Debaty Publicznej przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego B. Kudrycką w Pałacu Prezydenckim 12.01.2011
Tadeusz Pomianek - wystąpienie - Forum Debaty Publicznej Konkurencyjna Polska, spotkanie w Pałacu Prezydenckim 12.01.2011
Argumenty na rzecz uczelni niepublicznych 4.11.2010

 

22.09.2016r
12 września 2016 roku, w siedzibie Konfederacji Lewiatan
12 września 2016 roku, w siedzibie Konfederacji Lewiatan, odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji, podczas którego dokonano wyboru Prezesa i Wiceprezesów Zarządu...
27.07.2016r
Kształcenie obcokrajowców
Pomianek T., Kształcenie obcokrajowców szansą dla polskiej gospodarki oraz szczególnie efektywny sposób kompensacji skutków niżu demograficznego, [w:] Świat współpracy - świat konfrontacji. Wybory strategiczne dla Małopolski i Polski w warunkach podwyższonej niepewności, red. J. Woźniak, Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2015...