Władze

Prezes Zarządu:
dr Krzysztof Pawłowski 
Prezydent Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu

Wiceprezesi Zarządu:
dr Mieczysław Błoński 
Wiceprezydent Uczelni Łazarskiego

prof. nadzw. dr hab. Roman Cieślak 
Rektor SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz 
Prezydent Collegium Civitas

doc. Krzysztof Sikora
Prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Anna Sobala-Zbroszczyk 
Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych STO

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
prof. dr hab. Jerzy Malec 
Rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Członkowie Rady Nadzorczej:
Katarzyna Barczyńska 
Dyrektor, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

prof. nadzw. dr hab. Witold T. Bielecki 
Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz 
Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Jacek Popko 
Dyrektor PEARSON Central Europe Sp. z o.o.

22.09.2016r
12 września 2016 roku, w siedzibie Konfederacji Lewiatan
12 września 2016 roku, w siedzibie Konfederacji Lewiatan, odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji, podczas którego dokonano wyboru Prezesa i Wiceprezesów Zarządu...
27.07.2016r
Kształcenie obcokrajowców
Pomianek T., Kształcenie obcokrajowców szansą dla polskiej gospodarki oraz szczególnie efektywny sposób kompensacji skutków niżu demograficznego, [w:] Świat współpracy - świat konfrontacji. Wybory strategiczne dla Małopolski i Polski w warunkach podwyższonej niepewności, red. J. Woźniak, Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2015...